Бюджет та соціально- економічний розвиток

«Свідомі»слідкують за діяльністю цієї комісії, а саме:

  • за власною ініціативою попередньо розглядають, вносять пропозиції, розробляють та контролюють рішення комісії,  пропонують висновки для розгляду;
  • розглядають питання діяльності гаражних товариств та кооперативів, організації стоянок автомобільного транспорту, стан паркування транспортних засобів в житлових масивах міста;
  • вивчають стан по встановленню маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, залученню підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення транспортними засобами;
  • здійснюють відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією  транспорту та наданням транспортних послуг  і послуг  зв’язку населенню, що належать до комунальної власності;
  • вивчає стан і перспективи розвитку підприємництва в місті, участь підприємницьких структур у вирішенні соціальних проблем міста;
  • сприяють здійсненню контролю за станом благоустрою території, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, додержанням чистоти і порядку в громадських місцях;
  • розглядають питання щодо стану благоустрою міста, територій підприємств, незалежно від форм власності, населених пунктів, їх санітарного стану, забезпечення в ньому чистоти і порядку, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
  • попередньо розглядають проекти місцевих програм охорони довкілля, сприяють здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;
  • розглядають питання про дотримання земельного та природоохоронного законодавства на території міста, організації територій і об’єктів природозаповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятниками природи, історії або культури, які охороняються законом;
  • розглядає питання, які стосуються складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства.
Новини напрямку
АКЦІЯ: КОНТРОЛЮВАТИ МІСЦЕВУ ВЛАДУ – ПРОСТО!
Одним із напрямків діяльності харківського осередку ГО “Свідомі” є контроль Харківської…
МОНОПОЛІСТ НА РИНКУ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Як повідомляється з Інформаційно-аналітичного порталу «Харьковские известия», проект…
«КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ ХАРЬКІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ ПРОДОВЖУЮТЬ УСПІШНО ПРА...
12 лютого 2016 року в приміщенні Харківського кризового інфоцентру відбулася прес-конференція на…
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ “РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОМУНАЛЬНИХ СЛУЖБ”
29 січня 2016 року в приміщенні Харківського кризового інфоцентру, відбулася прес-конференція…
Інші сфери напрямку